ἁ-

ἁ-
Grammatical information: pref.
Meaning: copulative prefix (α ἁθροιστικόν);
Other forms: Through dissimilation and psilosis also ἀ-, which was analogically extended: ἅπαξ, ἁπλοῠς; ἄλοχος, ἀδελφός; ἄπεδος `even', ἄβιος `rich'. A form like ἄκοιτις did not get aspiration because the Attic redactors did not know the word, so they followed the Ionian pronunciation (cf. ἤλιος but ἠέλιος)
Origin: IE [Indo-European] [903 (902)] *sm̥
Etymology: Skt. sa- (sá-nāman- `with the same name'), Lat. sem-, sim- (sim-plex), PIE *sm̥-, from *sem in Skt. sám `together', Lat. sem-el usw., s. εἷς; cf. ὁμός, ἅμα. -- From `together, provided with' the so-called α ἐπιτατικόν (intensivum) has developed, e. g. ἄ-εδνον πολύφερνον H. It was supposed that in some cases a comparable ἀ- arose from *n̥-, the zero grade of *en, e.g. ἀλέγω; cf. Seiler KZ 75 (1957) 1-23; the alleged instances are probably all wrong.
Page in Frisk: 1,1

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.